Vad kostar det?

 Vi arbetar fortfarande normalt per timma och på löpande räkning, och det  är för att vi än så länge tycker att det är mest rättvist; speciellt mot våra lite mindre kunder. Du kan påverka din kostnad genom att exempelvis se till att materialet är komplett, ge oss titta-behörighet till företagets bank, kanske bli lite mer digital och att använda så mycket som möjligt av den inbyggda tekniken i Fortnox som automatiserar flera annars lite tidskrävande moment. Men - missförstå oss nu inte. Vi vill ju så klart ha mycket att göra!

Löpande redovisningstjänster

525 kr/tim

Posthantering, mail, telefon, sms

525 kr/tim

Möten, drop-in-besök

525 kr/tim

Bokslut och årsredovisningar

650 kr/tim

Inkomstdeklarationer

650 kr/styck

Samarbetslicenser

39 - 99 kr/licens/månad

Lönespecifikationer

19/styck

Porto, faktureringsuppdrag

9 kr/styck

"Sjösättning" av Oscar Björck (1844)

Bild: Skagens Museum, Danmark